Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de Ruilwinkel Kerkrade. Er wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Bij inschrijving ontvang je een klantenpas die persoonsgebonden is.

Ledenpas

Bij inschrijving ontvangt elk lid een ledenpas met een lidnummer op de klantenpas. Deze pas is persoonsgebonden en dien je bij het inleveren en/of meenemen van goederen altijd te tonen. Je kunt aan de balie in de winkel vragen wat het puntensaldo is.

Uw privacy

Wij hechten grote waarde aan ieders privacy. Je gegevens kunnen alleen worden gebruikt zoals omschreven in onze privacy verklaring. Deze kun je inzien op deze website.

Inleveren van goederen

Alle spullen moeten schoon, heel, compleet en werkend zijn. Het team van Ruilwinkel Kerkrade bepaalt het aantal punten en behoudt zich het recht om spullen te weigeren.
Zowel op de site, Facebook en in de winkel is een lijst te vinden van goederen die wij niet innemen. De punten worden, direct na het inleveren, toebedeeld. (Uitzonderingen : elektrische apparaten, puzzels en spellen die nog gecontroleerd moeten worden).

Risico en aansprakelijkheid

Als je goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten. Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kun je dit ruilen. De reeds afgeschreven punten worden dan weer bijgeschreven. Hoewel we bij inname ons best doen om de goederen te controleren, kan het wel eens voorkomen dat we iets over het hoofd zien. Ook deze producten kunnen geruild worden en de reeds afgeschreven punten worden dan weer bijgeschreven. Let op dat je het etiket dan op het artikel laat zitten.

Indien er door jouw toedoen of door een van de kinderen, schade ontstaan in onze eigendommen in de winkel, zullen we je hiervoor aansprakelijk stellen.

Ruilbeleid

Medewerkers van de Ruilwinkel Kerkrade, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaalde goederen in te voeren. Wij laten je dit weten in de winkel, via de site en op Facebook. De medewerkers in de Ruilwinkel bepalen wanneer ingebrachte goeden in de winkel worden geplaatst. Alleen goederen die in de winkelrekken zijn ingeruimd kunnen worden meegenomen. Als er op een product een etiket zit met “eigendom winkel of deco”, houdt dit in dat het niet te koop is. Het is verboden om artikelen verkregen in de Ruilwinkel elders te verkopen. Bij misbruik wordt het lidmaatschap beëindigd.

Acceptatie van deze regels

Door inschrijving als lid van Ruilwinkel Kerkrade verklaart u dat u deze huisregels gezien, begrepen en geaccepteerd hebt. Deze huisregels zijn te vinden op zowel de website, Facebook en in de winkel.

Het is verboden om

  • Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
  • Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
  • Diefstal of vernielingen te plegen.
  • Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen in gebaar en woord.

Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en wordt u de toegang tot de Ruilwinkel Kerkrade ontzegt.

Tot slot

Wij vragen ouders/begeleiders te letten op hun kinderen. Kijken doen we met onze ogen, zo houden we onze Ruilwinkel Kerkrade netjes en overzichtelijk voor iedereen.

Back to top